Struktura organizacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pracą Szkoły kieruje bezpośrednio jej Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Czarna.

DYREKTOR SZKOŁY

  1. PION DYDAKTYCZNY
  • Nauczyciele uczący w szkole podstawowej
  • Nauczyciel bibliotekarz
  • Nauczyciele specjaliści
  • Nauczyciel w oddziale przedszkolnym

         2. ŚWIETLICA
              
a) Wychowawca świetlicy

         3. STOŁÓWKA

                a) Intendent, kucharka

         4. PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY